احادیث طوال در میراث مکتوب سدۀ نخست هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران.

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران.

چکیده

متون حدیثی بلند یا احادیث طوال مسئله‌ای قدیم‌ اما هم‌چنان چالش‌برانگیز در حدیث‌پژوهی بوده است. احادیث و اخبار بلند به‌جامانده از سدۀ اول با ابهامات متعددی روبرو هستند. شاید مهم‌ترین آن‌ها این است که این احادیث چه‌گونه ثبت و ضبط می‌شدند و اگر از ابتدای صدور به این بلندی نبوده‌اند، متن فعلی چه‌گونه شکل گرفته است. شاید یکی از بهترین نمونه‌های موجود، روایات بلند کتاب سلیم بن قیس هلالی باشد که بیش‌‌تر این چالش‌ها را به همراه خود دارد. در این مطالعه، برای فهم بهتر مشکل و پیدا کردن راهکار، با مروری بر فرهنگ نقل مکتوب روایات در صدر اسلام، به انواع و اقسام حالاتی که به ایجاد احادیث طوال انجامیده است می‌پردازیم تا با مرور مثال‌هایی از همان دوران ببینیم چه‌گونه برخی از سنت‌های ثبت و نقل حدیث در میان محدثان و مورخان متقدم به بدفهمی این روایت‌های طولانی در نسل‌های بعد منجر شده است. درنهایت می‌توانیم از نتایج این بحث برای فهم ساختار متون کتب کهنی هم‌چون کتاب سلیم بهره بگیریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Al-Ahadith al-Tiwal in the Written Heritage of the First Century AH

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghandehari 1
  • Ali Rad 2
1 PhD Student of the Quran and Hadith Studies, University of Tehran, Farabi Campus, Qom, Iran.
2 Associated Professor of the Quran and Hadith Studies, Tehran University, Frabi Campus, Qom, Iran.
چکیده [English]

Long Hadith texts or Ṭuwāl Hadiths have been an old but still challenging issue in Hadith research. Long Hadiths remained from the first century are faced with many ambiguities. Perhaps the most important of these is how these Hadiths were recorded and, if they were not such long texts in the beginning, how the present texts were formed. Perhaps one of the best examples is the long narrations of Sulaim ibn Qays al-Hilali, which includes most of these challenges. In this study, in order to better understand the problem and find a solution, by reviewing the features and format of written narrations at the beginning of Islam, we will deal with the types of situations that led to the creation of long Hadiths and more examples from the same period will be reviewed to conclude how some traditions in narrating Hadiths among earlier Muhaddithin and historians led to a misunderstanding of these long Hadiths in later generations. Finally, we can use the results of this discussion to understand the structure of the texts of ancient books such as Kitāb Sulaim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Long Hadiths
  • Isanad suspension
  • aggregation of Hadiths
  • compound Hadiths
  • Sulaim bin Qays Hilali