معیارهای تاریخ‌گذاری سوره‌ها در تفسیر تنزیلی قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)، قم، ایران

چکیده

تاریخ‌گذاری قرآن کریم معیار و ابزار مناسبی برای تصحیح یا تصدیق روایات، اسباب نزول، ترتیب نزول، مکی و مدنی و تاریخ پیامبر (ص) است. مقاله پیش رو با روش تحلیلی و توصیفی و با هدف آشنایی با مبانی و معیارهای درست و مؤثر تاریخ‌گذاریقرآن کریم به بررسی روش‌های تاریخ‌گذاری مفسران تنزیلی پرداخته است تا به مدد آن بتوان به بررسی راهکارها و امکان نگارش تفاسیر جدید بر مبنای ترتیب نزول، تشریح و بیان فایده موارد مرتبط همت گماشت. نتیجۀ پژوهش آن است که این نظریات به تنهایی نمی‌توانند روش جامعی را برای تاریخ‌گذاریقرآنکریم پیشنهاد کنند. نظر برگزیده بر این فرآیند ترکیبی اجتهادی متمرکز است که می‌تواند با تکمیل مطالعات رجالی، درایه‌ای، تاریخی از لحاظ احتمالات آماری و ریاضی، راه گذار به تاریخ‌گذاری سور را هموار سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

How to find Criteria for Dating Surahs In the Chronological Interpretation of the Qur'an

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • abbas ashrafi 2
  • ahmad akoochekian 3
1 PhD student in Quranic and Hadith Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor in Quran and Hadith Studies, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor in Sociology, Center for Strategic Researches on Development, Qom, Iran.
چکیده [English]

The historiography of the Qur'an is considered a suitable criterion and tool for correcting or confirming many narrations, the causes of revelation, the order of revelation, determine the place of revelation in Mecca or Medina, and the Prophet’s biography. The following article, with an analytical and descriptive method and with the aim of getting acquainted with the correct and effective principles and criteria of the history of the Holy Quran, examines the dating methods of the commentators so that the solutions and possibility of writing new interpretations can be examined based on the order of revelation. The result of this research is that these theories alone cannot offer a comprehensive method for dating the Holy Quran. The preferred view focuses on this combined ijtihad process, which can pave the way for the dating of Sur by completing Rijālī, rational, historical studies in terms of statistical and mathematical probabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historiography
  • discount method
  • Futurism
  • Historical context
  • cause of revelation
  • descriptions of revelation